Toll

Những ước mơ với một gian hàng thu phí tượng trưng cho một nghĩa vụ hoặc chi phí cá nhân đó là hành động như một trở ngại cho mục tiêu của bạn. Một điều bạn phải tôn trọng trước khi bạn đi qua với những gì bạn muốn. Lái xe qua đó một gian hàng điện thoại có thể phản ánh những thách thức của các quy tắc, tôn trọng một ai đó, bỏ qua các quy tắc hoặc phá vỡ một lời hứa.