Viết tắt

Giấc mơ về một chữ viết tắt tượng trưng cho sự kết hợp của ý nghĩa dựa trên biểu tượng của những lá thư này. Xem phần chủ đề cho bảng chữ cái cho một cái nhìn sâu hơn về biểu tượng của bức thư. Hãy thử xem cách từng chữ cái có thể áp dụng riêng cho cuộc sống của bạn và sau đó kết hợp chúng để tạo thành một ý nghĩa phức tạp hơn. Ngoài ra, một chữ viết tắt có thể mang ý nghĩa cá nhân hơn, dựa trên những người hoặc tình huống bạn gặp phải.