Hình phạt

Để xem bất kỳ cánh chính hoặc lông của đuôi chim trong giấc mơ của nó, là thành công, tình trạng xã hội, tinh tế và uy tín. Đối với một người phụ nữ mơ ước, cô ấy đang đặt một chiếc mũ lông trên nón của cô, có nghĩa là cô sẽ cố gắng nhiều thành tựu, với sự thành công của cô tùy thuộc vào nét duyên dáng của cô.