Pendulum

Để thấy rằng một con lắc là Swinging (một trọng lượng treo tại một điểm cố định, để nó có thể swing tự do trở lại và ra), cho thấy rằng bạn đang phải đối mặt với một số khó khăn/nhầm lẫn trong việc thực hiện một sự lựa chọn quan trọng trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể sợ thay đổi. Những người xung quanh bạn đang hăm hở chờ quyết định của bạn.