Persecution

Giấc mơ về sự ngược đãi tượng trưng cho cảm xúc của bạn là không mong muốn hoặc chỉ ra. Bạn có thể cảm thấy rằng những người không bao giờ muốn chăm sóc về bạn một lần nữa vì niềm tin khác nhau hoặc quan. Bức hại có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn cần phải áp dụng cho mình nhiều hơn nữa. Mơ ước rằng bạn đang rình rập những người khác có thể phản ánh ghen tuông của bạn hoặc rằng bạn đang tìm kiếm một cách để chuyển hướng tội lỗi.