Pickles

Mơ ước và nhìn thấy một pickle được giải thích như là giấc mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là một số lo lắng, sợ hãi hoặc nhận thức rằng bạn sẽ có vấn đề. Ngoài ra, một pickle có thể được xem như là một biểu tượng cho dương vật. Thông điệp tình dục từ tiềm thức thường được ngụy trang trong các biểu tượng.