Pendant

Mơ ước và nhìn thấy một mặt dây chuyền, khi bạn đang mơ ước, là dấu hiệu tò mò của giấc mơ của bạn. Dấu hiệu này cho thấy mối quan hệ của bạn và mong muốn cho tình yêu vô điều kiện. Bạn đang cảm thấy kết nối như thế với một ai đó. Giấc mơ cũng có thể chỉ ra rằng bạn cảm thấy xúc động bởi một số tình huống hoặc một người nào khác.