Cây thông

Ước mơ về một cây thông tượng trưng cho một khu vực được thành lập của cuộc sống của bạn mà là bất lực. Tích cực, một cây thông phản ánh giữ trên bất chấp sự lạm dụng hoặc lúng túng. Tiêu cực, một cây thông phản ánh một sự sẵn lòng để được bất lực trong khi hoàn toàn flawing có thể tránh được. Các Pine-mùi ước mơ tượng trưng cho cảm giác rằng một vấn đề hoặc tình hình là tốt, đủ để chịu đựng. Ví dụ: một cô gái mơ ước của cây thông ở sân sau đó đã từ chối bị cắt giảm và đặt trong thùng rác không có thời gian lớn, cô đã cố gắng. Trong thức dậy cô đã được vui mừng rằng cha mẹ của cô muốn thay đổi cuộc sống của họ, nhưng sau khi 6 tháng nhà của họ đang được bán không có người mua. Các thông phản ánh như thế nào thất vọng ông cảm thấy với vấn đề bán nhà sẽ không biến mất, không có vấn đề gì cha mẹ để cố gắng bán.