Diều hoặc giấy diều (vẹt, pandorga hoặc ray)

Mơ ước rằng bạn đang bay một diều, cho thấy rằng bạn có tham vọng lớn và mục tiêu, nhưng vẫn còn có căn cứ tốt. Sự kiên trì sẽ được thưởng cuối cùng không có vấn đề khó khăn như thế nào công việc hiện tại của bạn có thể. Ngoài ra, nó là biểu tượng của tâm linh của bạn hoặc ý thức trẻ con.