Shelter

Giấc mơ về một nơi trú ẩn mà tượng trưng cho chăm sóc hoặc rằng bạn cẩn thận là bảo vệ mình khỏi một vấn đề tiềm năng. Bạn hoặc người khác có thể đang cố gắng tránh những hậu quả nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng. Tránh sự tức giận của người khác, hoặc ở xa những người khác trong đau khổ về tình cảm. Không muốn được tham gia hoặc liên kết với một tình huống phiền.