Trồng

Khi bạn đang trồng một cái gì đó trong một giấc mơ, sau đó nó chỉ ra những ý tưởng mới đã được tạo ra trong tâm trí của bạn. Bạn phải hiểu rằng tương lai phụ thuộc rất nhiều vào bạn và không phải là số phận.