Bạch kim

Ước mơ của một cái gì đó bạch kim, biểu thị may mắn, giàu có và lối sống lành mạnh. Trong khi bạn sẽ nhận được sẽ chỉ trúng bởi công việc khó khăn và sự cống hiến của bạn. Bạn nên giữ dành riêng cho tất cả mọi thứ bạn đang làm bởi vì nó không làm cho bạn hạnh phúc, nhưng nó cũng là biểu tượng của hạnh phúc của cuộc sống của bạn nói chung. Mặt khác, bạch kim có thể chỉ ra sự chặt chẽ và khác biệt của các khía cạnh của cá tính của bạn.