Nhà chọc trời

Giấc mơ về một tòa nhà chọc trời tượng trưng cho những thành tựu, lý tưởng cao hay quyền lực. Được công nhận cho tài năng, tài nguyên, hoặc thành tích vượt trội của bạn. Bạn thấy mình hoặc những người khác là cấp trên. Một khu vực của cuộc sống của bạn, nơi bạn cảm thấy rằng bạn đã tăng lên trên những người khác. Tình trạng xã hội hoặc chuyên nghiệp cao. Tiêu cực, một tòa nhà chọc trời có thể phản ánh cảm giác của bạn về quyền lực vượt trội so với những người khác hoặc cảm giác rằng một ai đó của quyền lực tăng lên trên của bạn. Những ước mơ về xây dựng một tòa nhà chọc trời tượng trưng cho bạn hiển thị bản thân hoặc người khác đang làm việc hướng tới một mức độ cao của thành tích được công nhận, tình trạng hoặc quyền lực. Làm việc chăm chỉ để được nhận thấy là mạnh mẽ, có tay nghề cao hơn, hoặc tốt hơn trong lĩnh vực của bạn. Đấu tranh để nâng cao tình trạng của bạn trên những người khác.