Doves

Mơ ước về hoặc nhìn thấy trong chim bồ câu ước mơ, tượng trưng cho hòa bình, yên tĩnh, hòa hợp và ngây thơ. Đặc biệt, mơ ước hoặc nhìn thấy trong chim bồ câu trắng mơ mộng, tượng trưng cho lòng trung thành và tình bạn. Nó cũng có thể đại diện cho một sứ điệp và phước lành từ Đức Thánh Linh. Bạn có buông suy nghĩ của bạn về hận thù và trả thù. Nếu bạn đang mơ ước rằng Doves được giao phối và xây dựng một tổ, tượng trưng cho một cuộc sống vui vẻ đầy yên bình, niềm vui và trẻ em Vâng lời.