Port

Giấc mơ về một cổng tượng trưng cho một tình huống trong cuộc sống tỉnh dậy, nơi bạn muốn có một break từ đối phó với các vấn đề của bạn. Một break từ phải đối mặt với sự không chắc chắn. Tham gia một nghỉ hoặc nhận được nơi trú ẩn trong khi gặp vấn đề.