Đã

Mơ ước rằng bạn đang sở hữu tượng trưng cho cảm giác mạnh mẽ của việc không thể kiểm soát xung hoặc cảm xúc của bạn. Cảm giác khắc phục bằng cảm xúc hoặc không kiểm soát được ý thức chung của bạn. Cảm thấy rằng bạn tạm thời mất tức giận, ghen tuông hoặc những cảm xúc tiêu cực khác. Cảm giác như trải qua điên rồ hoặc không thể kiểm soát ảnh hưởng. Ước mơ của người dân sở hữu nhiều hơn có thể phản ánh một mất hiệu lực tạm thời của tự kiểm soát mà thay thế tư duy hợp lý. Những cảm xúc tiêu cực và mong muốn vượt qua bạn hoặc người khác. Cảm thấy rằng ai đó bạn biết được tạm thời không chính mình. Bạn hoặc một người đang trải qua, tức giận, ghen tị hoặc hung hăng, có kiểm soát ý thức chung. Tác động tác động mà gây ra hoặc người khác hành động khủng khiếp.