Potro hoặc poldro, Jumentinho

Nếu bạn đang mơ ước trong bất kỳ ngữ cảnh nào về, hoặc bạn đang nhìn thấy một foal, nó có thể chỉ ra rằng bạn đang cảm thấy vụng về và không an toàn. Bạn đang bắt đầu để mở ra tiềm năng không sử dụng của bạn.