Prado

Giấc mơ về một đồng cỏ tượng trưng cho sự cởi mở và an ninh. Tôi cảm thấy tốt thưởng thức một tình hình toàn bộ chỉ dành cho bạn. Một tình huống đẹp hoặc tuyệt vời mà không bao giờ bị gián đoạn. Hãy là chính mình hoặc thể hiện bản thân không có ai xung quanh để làm hỏng nó. Hãy dành thời gian để đánh giá cao những thành tựu cá nhân hoặc lợi ích của bạn.