Arctic

Những ước mơ về Bắc cực tượng trưng cho những thách thức rất lớn hoặc khó khăn mà bạn đang chịu đựng trong cuộc sống thức dậy. Bạn có thể phải đối mặt với một vấn đề đó là hoàn toàn unforgivable hoặc đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối. Một tình huống mà cảm thấy khủng khiếp. Bạn có thể cảm thấy bị cô lập và cô đơn.