Thầy giảng

Mơ ước và nhìn thấy một thầy giảng, khi bạn đang mơ ước, là dấu hiệu tò mò của giấc mơ của bạn. Dấu hiệu này chỉ ra một bài học cá nhân khó khăn mà bạn cần phải học. Bạn có thể là người mang những cảm giác tội lỗi và tự trừng phạt. Bạn cần phải dừng lại như vậy chính mình.