Pretzel (bánh mì truyền thống Đức)

Nếu bạn thấy pretzel trong một giấc mơ, giấc mơ này chỉ ra sự cống hiến bạn thực hiện cho một ai đó hoặc một cái gì đó, tâm linh và suy nghĩ của họ. Có lẽ bạn muốn là một trong những người tiết kiệm thế giới hoặc ít nhất là một số người dân. Mặt khác, các pretzel trong một giấc mơ có nghĩa là bạn không thể giải quyết các vấn đề.