Bracelet

Nếu bạn mặc các Bracelet trong một giấc mơ, sau đó như một giấc mơ tượng trưng cho tình cảm và trái phiếu giữa hai người. Giấc mơ cũng có thể cho thấy sự cần phải có được sự chấp thuận của người khác. Giấc mơ cũng có thể là một gợi ý để nhìn vào bạn bè của bạn và chia chúng thành sự thật và sai. Nếu bạn đã thấy các Bracelet đó là bị hỏng, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy sự cống hiến của bạn cho người khác. Nó thường có vẻ hơn sau khi những người khác hơn chính mình.