Pumas

Những giấc mơ về một Cougar tượng trưng cho sự xâm lăng trực quan, tham vọng, hoặc làm tất cả mọi thứ bạn có thể để đạt được một mục tiêu. Đây là nhận thức, sắc bén, chú ý đến một cái gì đó hoặc một ai đó trong cuộc sống của bạn thức dậy. Thường thì một cái gì đó hoặc một người nào đó mà bạn không tin tưởng. Bạn cũng có thể được xem hoặc săn bắn cho điểm yếu trước khi thực hiện một di chuyển.