Framework

Cấu trúc trong một giấc mơ có nghĩa là các cấu trúc cơ bản bạn đã làm cho chính mình hoặc cho người khác. Có rất nhiều loại khác nhau của các cấu trúc, trong đó một số có thể được sử dụng cho các nhà. Cấu trúc bằng gỗ được gọi là Omen tích cực, cho thấy sự tự tin và kết cấu thép, biểu hiện coldness và các yếu tố khó chịu. Có lẽ bạn chắc chắn về những điều và cách họ nên nhìn và nhìn.