Blackboard

Nếu người mơ thấy một bảng đen trong giấc mơ của mình, nó có nghĩa là nợ hoặc quên ý tưởng. Nếu bạn nhìn sâu hơn vào quá khứ của bạn, bạn có thể gặp phải vấn đề chưa được giải quyết mà bạn bỏ lại phía sau. Đối với tất cả chúng ta bảng đen giống như thời thơ ấu và trường học, nơi ông đã dành thời gian tuyệt vời trong cuộc sống của mình và trở thành một người lớn. Những nghi ngờ và câu hỏi bạn đã phản ánh tại thời điểm này trong cuộc sống của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn không có suy nghĩ ẩn và/hoặc cảm xúc nếu không bạn sẽ không thể di chuyển trên. Lời giải thích chính của giấc mơ này nói rằng bạn có các khoản nợ, mà phải được giải quyết.