Phòng Dark

Giấc mơ với một phòng tối của nhiếp ảnh tượng trưng cho mối quan tâm sâu thẳm của bạn được duy trì kỳ vọng hoặc hiển thị. Nó cũng có thể là đại diện của mối quan tâm của bạn trong việc giữ một lời hứa hoặc đảm bảo một tình huống được nhớ tích cực. Tiêu cực, một phòng tối có thể đại diện cho một nỗi sợ hãi xấu hổ bạn bằng cách không giữ một ấn tượng bạn đã thực hiện trên một ai đó. Ước mơ ở trong một phòng tối hoặc thiếu sáng có thể đại diện cho một khả năng nguy hiểm trong cuộc sống của bạn. Một tình huống mà bạn không hiểu hoặc sợ. Ngoài ra, một phòng tối có thể đại diện cho một tình huống mà confuses bạn hoặc lá bạn với một chút giúp đỡ. Phải làm điều gì đó với ít tài nguyên hoặc thông tin.