Bánh

Giấc mơ về một cookie tượng trưng cho cảm giác may mắn. Bạn hoặc người khác có thể có kinh nghiệm may mắn bất ngờ, một món quà hoặc một phần thưởng.