Cupcakes

Giấc mơ về một cookie tượng trưng cho một tình huống trong cuộc sống mà cảm thấy có lợi cho bạn để thức dậy. Một sự kiện hoặc thay đổi đó là lợi ích tốt nhất của bạn. Một tình huống mà làm cho bạn cảm thấy như bạn đang không làm bất cứ điều gì sai. Ví dụ: một người mơ ước ăn một Muffin. Trong cuộc sống thực, người đàn ông đã không may mắn với một người phụ nữ ông đã sử dụng và đã suy nghĩ về được với một người thực sự quan tâm về anh ta.