Kính

Chất lỏng ngọt và dính được làm bằng ong và các loài côn trùng mật khác thu được từ Hoa trong giấc mơ của bạn đại diện cho sự trung thực. Để thấy tình yêu trong giấc mơ, nó chỉ ra rằng bạn cần phải ít phục tùng và trung thực hơn trong giao tiếp với những người khác. Bạn cần phải khẳng định bản thân và chắc chắn rằng bạn đang nghe. Mặt khác, nhìn thấy Mel trong giấc mơ của mình đại diện cho vị ngọt, hòa bình và niềm vui.