Tức giận

Mơ ước rằng một con vật giận dữ cắn bạn chỉ ra rằng bạn đang quấy rối cảm xúc bên trong cực đoan của sự tức giận và biểu hiện thù địch. Sự tức giận của bạn có thể phun trào trong bạo lực nếu không được bày tỏ một cách kiểm soát.