Rễ

Để xem rễ cây hoặc thực vật là biểu tượng mơ hồ của những giấc mơ. Mơ ước của nó có thể tượng trưng cho chiều sâu và cốt lõi của tiềm thức của bạn và tâm hồn. Nó đại diện cho hệ thống niềm tin của bạn và các giá trị. Ngoài ra, nó là các mối quan hệ và mối quan hệ gia đình của họ. Bạn có thể nhìn vào quá khứ của bạn