Như Piranhas

Giấc mơ của một piranha tượng trưng cho một câu hỏi hay vấn đề mà ăn mòn hoặc phá hủy tất cả mọi thứ được tiếp xúc. Những người hoặc tình huống có thể làm hỏng hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến mọi thứ bạn có. Các khu vực của cuộc sống của bạn có thể hoàn toàn bị mất vì một thất bại đơn giản hoặc bối rối. Ví dụ: một người phụ nữ một lần mơ ước của một piranha cố gắng ăn của cô. Trong cuộc sống thực, cô sợ thông tin lúng túng đang được tiết lộ về cô ấy mà có thể phá hủy mối quan hệ của họ và cuộc sống cô ấy xây dựng xung quanh.