Thành tựu

Ước mơ về một thành tích tượng trưng cho sự hài lòng với kết quả của một tình huống, kế hoạch hoặc dự án. Một vấn đề khó khăn có thể đã được giải quyết hoặc bạn đã gọi là một mốc quan trọng trong cuộc sống của bạn.