Recital nhảy

Nếu bạn đang mơ ước trong bất kỳ ngữ cảnh nào về, hoặc bạn đang nhìn thấy một buổi biểu diễn khiêu vũ, điều đó có nghĩa là bạn di chuyển ở một nơi khác để sinh sống. Nếu bạn đang ngủ và mơ ước rằng trong giấc mơ bạn tham gia vào một recital dance, nó có nghĩa là bạn sẽ có mâu thuẫn với đồng nghiệp của bạn hoặc bạn cùng lớp.