Restaurant

Mơ ước rằng bạn đang ở trong một nhà hàng có biểu tượng của sự lựa chọn xấu. Trong giấc mơ nhìn thấy chính mình hoặc người khác trong một nhà hàng, nó cho thấy rằng bạn đang cảm thấy bị choáng ngợp bởi các quyết định/sự lựa chọn bạn cần phải thực hiện trong cuộc sống của bạn. Ngoài ra, nó cho thấy rằng bạn đang tìm kiếm dinh dưỡng tình cảm bên ngoài hệ thống hỗ trợ xã hội của bạn.