Lựu

Để xem lựu được giải thích như là ước mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là khả năng sinh sản, sức khỏe tốt, cuộc sống và tuổi thọ. Niềm đam mê và lời mời của giới tính cũng được chỉ ra. Ngoài ra, mà đại diện cho máu.