Sprinklers

Giấc mơ của grainy, cho thấy niềm vui và hạnh phúc. Giấc mơ cho thấy khả năng của mình để làm cho những điều tồi tệ hơn tìm kiếm tốt. Sprinkles cũng là biểu tượng của việc tốt và chữa bệnh bạn có thể nhận được.