Quần áo da beo

Giấc mơ về quần áo da beo tượng trưng cho một cá tính đậm. Tôi không quan tâm những gì người khác nghĩ. Bạn có thể làm một cái gì đó, hoặc lấy rủi ro mà hầu hết người dân không.