Rang

Giấc mơ về một rang tượng trưng cho cảm giác dễ chịu mà một số phần của cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ là một vấn đề mới. Thoải mái, ở nhà và sự hài lòng.