Túi nhựa

Giấc mơ với một túi nhựa tượng trưng cho những cảm giác giản dị về việc có được một sự lựa chọn hoặc quyết định. Hiểu biết những gì bạn muốn, làm thế nào bạn làm việc theo hướng triển khai nó. Tiêu cực, một túi nhựa có thể phản ánh những cảm xúc mà bạn đã quyết định một cái gì đó sẽ rất dễ dàng để thực hiện. Nó cũng có thể là đại diện của nhiều mối quan tâm về việc có những gì bạn muốn. Tôi thực sự muốn bạn không thể làm tất cả cùng một lúc. Rất nhiều thảo luận về mục tiêu và hành động ít.