Tàn nhang

Giấc mơ về tàn nhang tượng trưng cho một vấn đề hay bối rối mà đứng ra. Bạn hoặc người khác có một vấn đề mà không thể được ẩn hoặc những người khác được nhận thức đầy đủ.