Satyr

Cho dù bạn mơ ước được một Satyr hoặc nhìn thấy một, như một giấc mơ tượng trưng cho mong muốn được miễn phí tình dục. Giấc mơ cho thấy việc United các tiểu bang thể chất và tinh thần của cá nhân.