Trợ lý

Các trợ lý trong giấc mơ là biểu tượng của sự khôn ngoan và bí ẩn. Có lẽ bạn đang cố gắng để nhận ra tiềm năng của khả năng của bạn.