Hội thảo

Những giấc mơ mà bạn đang tham gia một hội thảo cho thấy xu hướng để tìm hiểu thêm và học hỏi những điều mới. Nếu bạn là một trong những tiến hành các chủng viện, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy mong muốn của bạn để giảng dạy hoặc giúp đỡ người khác.