Bệnh sencientes

Giấc mơ về điều gì đó đang được chúng ta tượng trưng cho cảm xúc về một tình huống mà có tất cả mọi thứ đang diễn ra trong đó là riêng của mình. Nó cũng có thể là đại diện của cảm xúc về không phải giải thích cho chính mình hoặc cái gì đó là dễ hiểu. Xem những người khác đưa ra quyết định hoặc bày tỏ cảm xúc khi bạn đã không bao giờ có kinh nghiệm trước đó. Tiêu cực, một sinh có thể phản ánh cảm giác rằng một cái gì đó bạn không thể kiểm soát đã thực hiện trên một cuộc sống của riêng mình. Những người hoặc tình huống mà bạn không thể kiểm soát vì họ dường như tìm hiểu để tránh nó. Khó khăn trong tôn trọng những cảm xúc khác hoặc độc lập. Ví dụ: một người mơ ước có một cuộc thảo luận về chúng sinh với một người nào đó. Trong cuộc sống thực, ông đã bị buộc phải đi từ con trai trưởng thành của mình, do đó, ông có thể có một cuộc sống mới của riêng mình sau khi đã sống với ông trong gần 20 năm. Ông gặp khó khăn khi chấp nhận con trai mình là một người độc lập.