Dịch vụ

Nếu bạn mang xe của bạn hoặc bất kỳ chiếc xe khác cho một dịch vụ, sau đó là ước mơ để cảnh báo về thời gian đó đã được thực hiện, nếu không bạn sẽ cảm thấy tiếc cho. Giấc mơ trong đó người mơ đã làm một dịch vụ cho người khác, cho thấy mong muốn giúp đỡ những người khác trong một cuộc sống của ty.