Lụa

Nếu bạn nhìn thấy một mũi tên trong giấc mơ của bạn, nó đại diện cho cách bạn có thể đạt được một cái gì đó mà bạn đang tìm kiếm. Giấc mơ này tượng trưng cho nghi ngờ của bạn bạn đang có và sự mất cân bằng. Cho dù bạn ước mơ của bị gãy hoặc mũi tên cũ đại diện cho sự thất vọng và thất bại trong tương lai. Đây là một dấu hiệu cho thấy bạn có thể nghĩ về một cái gì đó mà không giống như cách bạn đã sử dụng để suy nghĩ trước khi một cái gì đó cụ thể. Nếu bạn nhìn thấy một mũi tên với hai đầu, nó có nghĩa là có một hợp đồng giữa những suy nghĩ của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn nghĩ về tất cả các quan điểm. Các nhà tâm lý học giải thích một mũi tên như là một biểu tượng của dương vật và khả năng của mình để vượt qua.