Mô phỏng lửa

Giấc mơ của một khoan lửa tượng trưng cho việc chuẩn bị hoặc sẵn sàng cho một tình huống khẩn cấp. Đi qua các phong trào hoặc có một kế hoạch sẵn sàng, trong trường hợp một tình huống được ra khỏi tầm kiểm soát. Một kế hoạch thoát cho một kịch bản xấu nhất, bạn có lo lắng về.