Hệ thống PA (công bố)

giấc mơ về một hệ thống PA tượng trưng cho những thành tựu bất ngờ nó phát ra, tình huống hoặc các vấn đề quan trọng hơn. Ước mơ nói về một hệ thống P.A. tượng trưng cho nỗ lực của bạn để làm cho tầm quan trọng của thông tin cho người khác rõ ràng.