Snowboard

Để ước mơ rằng bạn hoặc người khác là trượt tuyết chỉ ra rằng bạn đang khắc phục nỗi sợ hãi của bạn. Bạn đang sử dụng kỹ năng của bạn.